Referenser

Referenser

Nedan finner ni några referenser från tidigare uppdrag.

  Stojanka Drinic

  Biträdande rektor, åk 4-6 Nya Elementar skola, Stockholm stad

  Anders har under en längre period arbetat som konsult med våra lärare med en programmeringsutbildnings insats och även med vår ledningsgrupp. I sina uppdrag så har det primära syftet varit att stimulera till egen utveckling på individnivå men även på gruppnivå för att nå skolutveckling i hela organisationen. Anders har lyckats mycket bra med sina uppdrag hos oss. Anledningen till det är att Anders är mycket följsam i processen och det avrop som vi som kund gjort men har samtidigt kunnat driva på och utmana oss kunder i den process vi befinner oss i. Anders har också en mycket positiv energi och drivkraft då han befinner sig ute hos oss kunder. Han förmedlar alltid en tydlighet med processen och håller en bra fart i föreläsningar och workshops. Anders är en person som jag starkt rekommenderar då hans förmågor stimulerar till stor utveckling hos kunden.

   Elinor Kennerö Tonner

   Biträdande rektor, Källbrinksskolan, Huddinge kommun

   På vår skola ligger vi i startgroparna för att i augusti börja arbeta med 1:1. En del i arbetet med detta är att låta medarbetarna möta kunniga och inspirerande föreläsare, som vet vad de pratar om, och som kan hjälpa oss på vägen. Anders Enström är just en sådan föreläsare. Hans utbildningsdag hos oss varvade föreläsningar med workshops, något som uppskattades mycket av våra medarbetare. Anders är kunnig, inspirerande och rolig – och levererar utbildningsdagar som är tillgängliga för alla medarbetare, oavsett IT-vana. Med tydligt elevfokus gav Anders oss en klar inblick i, och en väg framåt i, arbetet med iPads i undervisningen. Vi kommer definitivt att anlita Anders igen.

    Inan Senturk

    Biträdande rektor, Yrkesplugget

    Anders Enström har vid flertal tillfällen anlitats av Yrkesplugget AB för att föreläsa och utbilda verksamhetens pedagoger i hantering och användning av iPad som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Målgruppen för utbildningen har varit en blandning av gymnasiegemensamma ämneslärare och yrkeslärare. Anders Enströms utbildning har inneburit att pedagogerna har vidgat sina vyer, fördjupat sina kunskaper samt inspirerats till fortsatt arbete med det digitala medlet i undervisningen. Pedagogerna har erhållit massor av nya idéer och konkreta appar som kommer att vara till nytta för så väl dem själva som eleven. Yrkesplugget anser att det är av vikt att fortbilda pedagogerna för att öka måluppfyllelsen och i detta viktiga arbete har Anders Enström varit en självklar föreläsare för Yrkesplugget. Anders Enström har visat stort intresse, kunskap, engagemang och mycket god social kompetens vid varje tillfälle vi anlitat honom. Vi kan varmt rekommendera Anders Enström till liknande uppdrag.

     Katarina Tranevik

     Biträdande rektor, Sofiedalskolan, åk 7-9

     Angående uppdraget som processledare i införandet av 1-1 Utbildning Gävle har anlitat LIN Education som ett led i införandet av iPads till eleverna. Vi har haft förmånen att arbeta tillsammans med Anders Enström i detta, och har tillsammans med honom upprättat skolans digitala handlingsplan samt haft fortbildning för personalen. Vi har även anlitat Anders för det kommande arbetet tillsammans med arbetslagen och eleverna under höstterminen 2016. Vi på Sofiedalskolan är mycket nöjda med det arbete som vi gjort tillsammans med Anders, och ser fram emot ett kommande samarbete. I processen ar Anders varit en mycket kompetent och stöttande processledare, som låtit oss arbeta fram våra tankar i vår egen takt men kommit med goda råd och tips under arbetets gång. Vi ger Anders våra varmaste rekommendationer och hoppas på ett utvecklande samarbete.

      Anders Asplund Berglund

      Karlskoga

      Anders levererar en föreläsning som berör. Som publik får du följa två elevers resa genom de senare åren i grundskolan. Två elever med olika förutsättningar som båda får möjlighet att lyckas genom ett aktivt pedagogiskt ledarskap och ömsesidig respekt mellan elev och pedagog, mellan människor. Hela föreläsningen genomsyras av ett brinnande pedagogiskt engagemang där orden stöd och kreativitet både konkretiseras och exemplifieras. Anders höll en föreläsning på knappa 3 timmar men skulle utan bekymmer kunna fånga oss åhörare under en heldag. Stort tack för att du delar med dig Anders!

      Läs mer

      Sociala kanaler

      Copyright © 2021. All rights reserved.