Vi försöker, på vårt sätt, sammanfatta en tid av förändring. Vi pratar studiebesök och Huddinge Visar. Bland annat!