1) Skapa film i iMovie

2) Redigera kort med hjälp av iPad

3) Få iPaden att läsa upp text