Vissa uppgifter är svårare än andra, har jag märkt under mina år som lärare. Att omvandla m/s till km/h är en sådan uppgift.

Detta har jag försökt råda bot på genom att göra en uppgift som handlar om elevernas eget område. Uppgiften finns under fliken MA, åk 8. Så här kan ett resultat se ut: M-s-till-km-h M-s-till-km-h-2.numbers

I dokumentet har jag infogat en formel för att omvandla m/s till km/h. Elevernas ansiktsuttryck ,när rutan under km/h automatiskt fylls i,  fantastiskt!