Chat GPT:s för elever

Chat GPT:s för elever – dessa hjälper eleverna genom att ChatGPT ställer frågor, berömmer och stöttar eleverna. Allt är självklart kopplat till kursplaner och centralt innehåll. 

Mentor i Kemi

Mentor i Fysik

Mentor i MA

Mentor i Biologi

Få feedback på dina SV-texter

Lär dig koda i Swift Playgrounds (fungerar för lärare också). 

 

Chat GPT:s för lärare