Omvandling från m/s till km/h

Vissa uppgifter är svårare än andra, har jag märkt under mina år som lärare. Att omvandla m/s till km/h är en sådan uppgift.

Detta har jag försökt råda bot på genom att göra en uppgift som handlar om elevernas eget område. Uppgiften finns under fliken MA, åk 8. Så här kan ett resultat se ut: M-s-till-km-h M-s-till-km-h-2.numbers

I dokumentet har jag infogat en formel för att omvandla m/s till km/h. Elevernas ansiktsuttryck ,när rutan under km/h automatiskt fylls i,  fantastiskt!

Kolhydrater, åk 8

Vi har arbetat med kolhydrater i NO och i HK. Eleverna skulle på något sätt aktivera sig och KORT berätta om vad kolhydrater har för betydelse för kroppen.

Centralt innehåll: Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
Förmågor som tränas: använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,